Header: 10
Content: 4aas

Wat is 4AAS?

4AAS - Forecast as a Service

4AAS is een nieuwe service van ABCstock, waarbij wij een volledige analyse maken van uw voorraadsituatie, en daarbij concrete voorstellen doen met betrekking tot de inrichting.
Voor 4AAS hoeft u geen software te kopen of huren.
U maakt u hierbij optimaal gebruik van de kennis en ervaring van onze consultants die een gedetailleerde analyse uitvoeren van uw assortiment, instellingen en parameters. De analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

ABC analyse

Wij verzamelen alle artikeldata, en artikelhistorie in een ABCstock database, en maken hiervan een ABC analyse.

Berekenen Forecast

Van alle artikelen wordt aansluitend een forecast berekend, waarbij ABCstock per artikel het optimale statistische rekenmodel gebruikt.

Bepalen Optimale servicegraad

Op basis van de artikelkarakteristieken (o.a. kostprijs,verkoopprijs,voorspelbaarheid,voorraadkosten) wordt de optimale servicegraad per artikel bepaald.

Berekenen Optimale Bestelgrootte

Op basis van de bestelparameters, order- en voorraadkosten, inkoopprijzen en staffels wordt de optimale bestelgrootte bepaald.

Berekenen Bestelniveaus en veiligheidsvoorraad

Op basis van de berekende/gewenste servicegraad wordt het bijbehorende vereiste bestelniveau en veiligheidsvoorraad berekend.

4AAS

Resultaten

De output van een 4AAS analyse bestaat uit een Excelbestand met alle artikelen en de berekende parameters. In overleg maken we een formaat geschikt voor een import naar uw ERP systeem.
In de rapportage wordt per artikel de nieuw geadviseerde instelling van het bestelniveau getoond en vergeleken met de oude instelling.
Per artikel wordt daarmee direct de potentiele besparing getoond.
De resultaten van de uitgevoerde analyse worden gepresenteerd door onze consultants.

Bovendien heeft u één maand volledige toegang tot ABCstock, zodat u alle gegevens via uw webbrowser kan inzien.

Meer informatie

4AAS

Kosten

De kosten voor de 4AAS analyse zijn afhankelijk van het aantal artikelen. Zie onderstaande tabel. Hierbij doen wij de aanname dat uw order- en voorraadadministratie door onze experts te koppelen is. Mocht dit niet het geval zijn, dan is de 4AAS analyse natuurlijk niet mogelijk en worden geen kosten in rekening gebracht. Tot op heden hebben we dit gelukkig niet meegemaakt.


Aantal artikelenEenmalige kosten €
minder dan 1000€ 1500
minder dan 5000€ 2000
minder dan 20000€ 2500
meer dan 20000€ 3500
Meer informatie

4AAS

Herhaling

De 4AAS analyse is een momentopname die u veel inzicht geeft in uw huidige voorraadsituatie. Wij adviseren om deze analyse van tijd tot tijd te herhalen. Bijvoorbeeld elk jaar.
In de resultaten van een herhaal-analyse vergelijken we de oude gegevens met de nieuwe waarden. Omdat we natuurlijk al een omgeving hebben ontwikkeld, en de koppeling met uw gegevens hebben uitgewerkt kan een tweede en opvolgende analyse sneller worden uitgevoerd.

Meer informatie

Wilt u meer weten?

Als u meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie
Footer: 11
Powered by Qmaze. © All Rights Reserved. sitemap
2